proti - to be online   
Jak świadczymy pomoc
W wyniku wieloletnich obserwacji rynku usług prawniczych wypracowaliśmy model współpracy oparty o zasadę dostarczania wiedzy profesjonalnej w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Przedstawiamy Państwu przykładowe zasady współpracy z naszą kancelarią, które jesteśmy gotowi elastycznie dostosować do Państwa potrzeb.

  • Wiemy, że niezawodność jest fundamentem dobrej współpracy, dlatego dbamy o kontakt z Klientem oraz działamy niezwłocznie w sytuacjach tego wymagających. Wyznaczając termin realizacji powierzonych nam zadań dokonujemy realistycznej oceny mając na uwadze jakość wykonanej usługi.
  • Nie staramy się pomagać, kiedy pomoc nie jest potrzebna.
  • Dostosowujemy sposób świadczenia pomocy prawnej do potrzeb Klienta, jednocześnie restrukturyzując i optymalizując z ekonomicznego punktu widzenia dotychczas funkcjonujące procedury postępowania w ramach jego przedsiębiorstwa.
  • Informujemy Klienta o zaangażowaniu w jego obsługę oraz proponujemy rozwiązania nastawione na maksymalną wydajność współpracy.
  • Przygotowujemy współpracowników Klienta do wykorzystania dostarczanej przez nas wiedzy w praktyce, jak również wdrażamy nowoczesne formy komunikacji oraz pracy na dokumentach elektronicznych.
  • Zapewniamy Klientowi dostęp do pomocy prawnej w sytuacjach, w których przewiduje możliwość podjęcia istotnej dla niego decyzji biznesowej.
  • Uczestniczymy w konferencjach branżowych, targach oraz sympozjach.
  • Korzystamy z doświadczeń naszych Klientów wynikających ze współpracy z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego; polecamy ich usługi innym Klientom.
  • Pracujemy w bezpośrednim kontakcie z Klientem lub jego przedstawicielami za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość takich jak wymiana korespondencji e-mail czy komunikatory elektroniczne. Pozwala nam to być tam, gdzie tego potrzebuje Klient w najkrótszym możliwym czasie, minimalizując koszty.
  • Pozostajemy do dyspozycji w siedzibie kancelarii lub siedzibie Klienta, w zakresie potrzebnym dla bieżącej pomocy prawnej.

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online