proti - to be online   
17.02.2012
Jedną z możliwości optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej jest spółka komandytowo-akcyjna. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą możesz założyć taką spółkę a swoje dotychczasowe przedsiębiorstwo wnieść do niej aportem. Jeśli natomiast prowadzisz już działalność w formie innej spółki możliwe jest jej przekształcenie w spółkę komandytowo-akcyjną.

Spółka komandytowo-akcyjna jest szczególnym rodzajem spółki handlowej, która łączy w sobie zalety podatkowe spółek osobowych (unikanie podwójnego opodatkowania dochodów) i spółek kapitałowych (możliwość odroczenia płacenia podatku dochodowego aż do czasu kiedy wspólnicy zdecydują się wypłacić dywidendę). Te wyjątkowe zalety podatkowe spółek komandytowo-akcyjnych potwierdził w jednym ze swych najnowszych orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny. W uchwale składu 7 sędziów z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. II FPS 1/11) NSA stwierdził, że dochód wspólnika będącego akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu dopiero w przypadku otrzymania przez tegoż akcjonariusza dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku.

Uchwała NSA została podjęta w związku z licznymi wątpliwościami w tym zakresie, kwestionowaniem korzystnej dla przedsiębiorców interpretacji przez organy skarbowe i rozbieżnym orzecznictwem sądów administracyjnych. Uchwała ma przełamać te wątpliwości i rozbieżności. 

Jest bardzo prawdopodobne, że wobec istotnych zalet podatkowych jakie niesie ze sobą konstrukcja spółki komandytowo-akcyjnej, uchwała NSA zmieni dotychczasowe sceptyczne podejście przedsiębiorców do tej formy prawnej prowadzenia biznesu. Już w ciągu pierwszego miesiąca od podjęcia uchwały ponad dwukrotnie wzrosła liczba zakładanych spółek komandytowo-akcyjnych. Niewykluczone, że w najbliższym czasie okaże się, że najmniej dotychczas popularna spółka komandytowo-akcyjna stanie się jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Główne zalety spółki komandytowo-akcyjnej to:
  • unikanie tzw. podwójnego opodatkowania,
  • możliwość przesunięcia w czasie płatności podatku dochodowego, aż do swobodnej decyzji wspólników o wypłacie dywidendy,
  • możliwość takiego skonstruowania statutu spółki i ułożenia wzajemnych stosunków w spółce, aby posiadając realny wpływ na działalność spółki, czerpać z niej zyski przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności za zobowiązania spółki w sposób dalej idący niż w spółce z o.o.


Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych istotą funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej zachęcamy do skorzystania z porady prawnej w siedzibie naszej kancelarii, podczas której mec. Konrad Kaszubiak będzie mógł bardziej szczegółowo odpowiedzieć na Państwa pytania jak również przeprowadzić przez niełatwą procedurę zakładania spółki komandytowo-akcyjnej bądź też przekształcenia dotychczasowej działalności w tę lub inną spółkę. 

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online