proti - to be online   
13.03.2012
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 marca 2012 r. pod pozycją 251 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. stwierdzający niezgodność z Konstytucją art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw zakwestionowany przepis utracił moc.

Przepis art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS dawał organowi rentowemu bardzo szeroką i nieograniczoną w czasie możliwość weryfikacji swoich prawomocnych decyzji na niekorzyść osób ubezpieczonych. Pozwalał ZUSowi na pozbawienie prawa do ustalonej poprzednio emerytury lub renty tylko na tej podstawie, że kilka lat później inny urzędnik w odmienny sposób ocenił zgromadzone w aktach dokumenty stwierdzając, że jednak nie dają one podstaw do ustalenia takiego prawa. W przytoczonych ustnie motywach wydanego wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że taka regulacja jest niezgodna z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Jak donoszą media, rzecznik ZUS już zapowiedział, że mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ZUS nie będzie z urzędu ponownie ustalał prawa do świadczenia lub jego wysokości, gdy wyłączną przyczyną nieprawidłowej decyzji w sprawie świadczeń był błąd organu rentowego.

Jakie zatem kroki mogą podjąć osoby ubezpieczone, których ZUS pozbawił ustalonej uprzednio emerytury lub renty? Osoby, które czują się pokrzywdzone przez ZUS wystąpić do organu rentowego z wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego decyzją, na podstawie której ZUS odmówił im prawa do emerytury lub renty uprzednio wypłacanej. Wniosek taki należy złożyć do organu rentowego najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego tj. od dnia 8 marca 2012 r.

Wszystkim osobom zainteresowanym odzyskaniem swojej emerytury lub renty, której zostali pozbawieni przez ZUS, kancelaria Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci oferuje swoją pomoc prawną po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie z adwokatem Konradem Kaszubiakiem.
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online