proti - to be online   
01-07-2012
Z przyjemnością informujemy Państwa, że znacznej modyfikacji uległy zasady dostępu elektronicznego do informacji gromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecnie Wyszukiwarka Podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępna za pośrednictwem linku:


pozwala za pośrednictwem opcji "Pobierz Wydruk" na darmowe wygenerowanie Informacji Odpowiadającej Odpisowi Aktualnemu.

Dokument ten zawiera wszystkie dane znajdujące się w typowym odpisie, co pozwala na jego szerokie wykorzystanie w relacjach z kontrahentami czy też organami administracji. 

Dodatkową korzyścią jest możliwość szybkiej weryfikacji aktualnych informacji o podmiotach zarejestrowanych w KRS, które wcześniej nie były dostępne on-line. (np. kapitał zakładowy, struktura udziałowa). 

Oceniamy ww. zmianę jako bardzo przydatną przedsiębiorcom, a także podmiotom zajmującym się ich obsługą prawną.
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online