proti - to be online   
04.10.2012
Z doniesień Ministerstwa Finansów wynika, że „raj podatkowy” będący następstwem korzystnego opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych niedługo się skończy.

Obecnie spółka komandytowo-akcyjna, jako spółka osobowa, nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatek odprowadzają natomiast jej wspólnicy – komplementariusze oraz akcjonariusze.

Co więcej, zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. II FPS 1/11) dochód wspólnika będącego akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu dopiero w przypadku otrzymania przez tegoż akcjonariusza dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. Daje to wspólnikom możliwość swobodnego przesuwania w czasie płatności podatku dochodowego, aż do podjęcia decyzji w o wypłacie dywidendy.

Sytuacja taka nie podoba się fiskusowi, stąd też Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawach podatkowych, w tym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Celem projektowanych zmian jest nadanie spółce komandytowo-akcyjnej podmiotowości na gruncie podatku dochodowego, a mówiąc wprost - opodatkowanie tej spółki na takich zasadach jak opodatkowane są spółki kapitałowe czyli spółka z o.o. i spółka akcyjna. Oznacza to w praktyce, wprowadzenie podwójnego opodatkowania dochodów wypracowywanych przez spółkę - jeden raz podatek dochodowy płaci spółka od uzyskanego zysku, drugi raz podatek dochodowy płacą wspólnicy od wypłaconej przez spółkę dywidendy.

Ministerstwo Finansów chce, aby projektowane zmiany weszły w życie już od 1 stycznia 2013 roku.

Jeśli zapowiadane zmiany rzeczywiście zostaną uchwalone, najkorzystniejszą podatkowo zostałaby spółka komandytowa. Przedsiębiorcy, którzy założyli spółkę komandytowo-akcyjną mogliby przekształcić ją w spółkę komandytową unikając tym samym niekorzystnego podwójnego opodatkowania dochodów.

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online