proti - to be online   
Adwokat Dominik Jędrzejko miał przyjemność poprowadzić w dniach 17-18 listopada 2012 r. szkolenie Aptekarz wobec organów nadzoru w ramach Wielkopolskiej Akademii Aptekarza. 

W ramach szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z regulacjami dot. kontroli farmaceutycznej, odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej czy też regulacjami dot. wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Organizowany przez instytut Projektów Personalnych sp. z o.o. projekt „Wielkopolska Akademia Aptekarza” został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 8 – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online