proti - to be online   
23.11.2012

Planowana nowelizacja prawa antymonopolowego

We wtorek, 20 listopada 2012 roku Rada Ministrów przyjęła założenia zaproponowane przez UOKIK do projektu zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Zanim ustawa nowelizująca wejdzie w życie, poprzedzą ją konsultacje społeczne, międzyresortowe i przebędzie długą drogę legislacyjną. Warto jednak zapoznać się z proponowanymi przez UOKIK kierunkami zmian.

Głównym celem jest zwiększenie efektywności wykrywania i eliminowania praktyk ograniczających konkurencję oraz usprawnienie postępowań z zakresu kontroli koncentracji. Postuluje się wdrożenie instytucji i procedur, do tej pory nie znanych polskiemu systemowi prawemu.

Usprawnieniem proceduralnym ma być wprowadzenie dwuetapowego postępowania w sprawach z zakresu kontroli koncentracji podmiotów gospodarczych. Oczekuje się przyspieszenia w rozstrzyganiu spraw prostych i zapewnienie dłuższego terminu uzasadnionego stopniem zawiłości sprawy.

Planuje się wprowadzenie tzw. competition concern. Dzięki temu, przedsiębiorca miałby być informowany o zastrzeżeniach wobec danej transakcji, aby mógł podejmować działania prokonkurencyjne przed wydaniem decyzji.

Program łagodzenia kar leniency, ma wspomagać wykrywalność niedozwolonych zmów rynkowych przez uruchomienie tzw. efektu domina. Obecnie podmiot, który jako pierwszy zawiadomi Urząd o niedozwolonych praktykach może liczyć na całkowite zwolnienie z kary. Po nowelizacji, kolejni zgłaszający się do Urzędu przedsiębiorcy będą mogli liczyć na zwolnienie z kary w danej sprawie, jeśli wskażą na istnienie innej zmowy. W postępowaniu w sprawie zgłoszonej zmowy uznaje się pierwszeństwo zawiadomienia i zwalnia z kary. Świadczy to o priorytetach i celach urzędu. Przedkłada się faktyczne minimalizowanie występowania niedozwolonych porozumień nad wpływy finansowe z kar.

Planuje się też umożliwić przedsiębiorcy, jeśli zachodzą określone przesłanki, dowolne poddanie się karze w sprawach antymonopolowych. Wówczas nastąpiłoby obniżenie pierwotnie szacowanej kary o 10%.

Ponadto, kary mają być też nakładane bezpośrednio na osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego, które brały udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Górną granicę wyznaczono na 500 tys. euro. Jedną z podstawowych dyrektyw wymiaru kary mają być dochody uczestnika niedozwolonego porozumienia. 

W zakresie ochrony konsumentów, wprowadzony ma być system ostrzegania  o najpoważniejszych przypadkach naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

 

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online