proti - to be online   

Dnia 4 marca 2014 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, dotycząca wykonywania pracy w niedzielę i święta, rozszerzająca katalog prac dozwolonych w te dni. Wykaz prac ujęty w art. 15110 stanowi zamknięty wykaz prac dopuszczalnych. Ustalając systemy czasu pracy, w jakim pracują zatrudnione u niego osoby pracodawca powinien wziąć pod uwagę fakt, iż zlecenia wykonywania pracy w niedzielę nie usprawiedliwiają jego szczególne potrzeby, a zatem pracodawca nie będzie mógł zlecić pracownikom doraźnego wykonywania pracy w niedzielę. 

Nowelizacja dodała do niego świadczenie usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej (czyli m.in. poczty elektronicznej) lub urządzeń telekomunikacyjnych i dotyczy m.in. usług transgranicznych, świadczonych przez podmioty zlokalizowane w Polsce. Świadczenie takich usług będzie dopuszczalne pod warunkiem, że będą one odbierane poza terytorium RP w dniach, które w kraju odbiorcy usługi są dniami pracy, a w Polsce dniami od niej wolnymi. 

Osoby wykonujące w niedziele i święta prace, o których mowa w nowelizacji, będą uprawnione - analogicznie do innych pracujących w takie dni - do otrzymania dnia wolnego lub odpowiedniego dodatku do wynagrodzenia. 

Obecne regulacje nie dopuszczały wykonywania pracy w niedziele i święta na rzecz różnych zagranicznych podmiotów działających na rynku światowym, w których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe. W szczególności chodzi o prace przy świadczeniu usług transgranicznych przez centra działające w Polsce. 

Zmiana ma wesprzeć powstawanie nowych miejsc pracy i tym samym poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy. Ułatwi ona organizowanie pracy głównie u przedsiębiorców zagranicznych oraz w zagranicznych oddziałach lub przedstawicielstwach takich przedsiębiorców.
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online