proti - to be online   
Ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życiu już 25 grudnia br. W związku z tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował publikacje Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców oraz Vademecum konsumenta

Opracowania te mają na celu ułatwienie konsumentom i przedsiębiorcom zapoznanie się z nowymi przepisami, a co za tym idzie - z nowymi prawami i obowiązkami. Publikacje stanowią omówienie regulacji związanych m.in. z procedurą reklamacji, rękojmią, gwarancją. Zawierają one również informacje dotyczące sprzedaży na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. W tym kontekście na uwagę zasługuje zwłaszcza wydłużenie czasu na odstąpienie przez kupującego od umowy z 10 na 14 dni. Warto dodać, iż nowa ustawa reguluje również wzbudzającą obecnie niemałe wątpliwości kwestię ponoszenia kosztów odesłania towaru.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w publikacjach oraz na specjalnej, poświęconej nowej ustawie stronie internetowej prowadzonej przez UOKiK http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

MM

5.11.2014
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online