proti - to be online   

Poznańska spółka sprzedająca produkty paramedyczne stosowała bezprawne procedury windykacyjne- nawet 300 zł dodatkowych kosztów za każdą domową wizytę osoby przypominającej o opóźnieniach w spłacie należności.  To jedno z działań niezgodnych z prawem praktyk przedsiębiorców zajmujących się handlem na pokazach i akwizycją. Prezes UOKiK wydał trzy decyzje w tej sprawie.

Prezes UOKiK miała zastrzeżenia, które dotyczyły braku określenia procedur naliczania opłat windykacyjnych,  co do jednej ze spółek, która zastrzegała we wzorcach umownych prawo do obciążania klientów kosztami w wysokości 300 zł za każdą domową wizytę osoby przypominającej o opóźnieniach w spłacie należności, nie precyzując przy tym częstotliwości tych wizyt. W rezultacie konsument nie wiedział, jakimi kosztami może zostać obciążony za nieterminową spłatę zobowiązań.

Dwie z ukaranych spółek stosowały bezprawne praktyki pobierania opłat za odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy. Pierwsza zastrzegała możliwość pobierania opłaty w wysokości 400 zł za odstąpienie od umowy , druga obciążała konsumentów odstępujących od umowy wynagrodzeniem za usługę i korzystanie z rzeczy w wysokości 100 zł. 

Kolejna spółka - w ocenie Prezesa UOKIK zniechęcała konsumentów do złożenia reklamacji poprzez zastrzeżenie we wzorcu umownym, że w przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisanta klient zobowiązany jest pokryć koszty dojazdu i roboczej godziny serwisanta w wysokości 90 zł. 

Prezes UOKiK za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nałożył kary pieniężne. 

Decyzja są dostępne na stronie www.uokik.gov.pl

MS

08.12.2014

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online