proti - to be online   
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzami mec. Dominika Jędrzejko oraz Joanny Mastalerz do wyroku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, mającego istotne znaczenie dla ochrony interesów podmiotów prowadzących apteki oraz pracowników aptek.

Wyrok ten przesądza o braku możliwości dowolnego żądania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej przez orany inspekcji farmaceutycznej, jak również wskazuje, że odpowiedzialność karna za utrudnianie kontroli farmaceutycznej może dotyczyć wyłącznie działań lub zaniechań mających miejsce do momentu podpisania protokołu kontroli, a nie późniejszego etapu postępowania administracyjnego. 

Znacznie ww. wyroku jest szczególnie istotne z uwagi na praktykę niektórych organów inspekcji farmaceutycznej, które bezprawnie dokonują tego typu wezwań oraz zawiadamiają organy ścigania o popełnieniu przestępstwa.

INSPEKCJA FARMACEUTYCZNA NIE MOŻE DOWOLNIE ŻĄDAĆ  OŚWIADCZEŃ POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
plik do pobrania:

UTRUDNIANIE KONTROLI MOŻLIWE TYLKO DO MOMENTU PODPISANIA PROTOKOŁU 
plik do pobrania

16.11.2015 r.
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online