proti - to be online   
Jednym z naszych głównych założeń dotyczących strony internetowej jest ułatwienie Państwu korzystania z naszych usług. Udostępniamy Państwu dokumenty, dzięki którym korzystanie ze świadczonej przez nas pomocy prawnej będzie możliwie najbardziej efektywne.

Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych        

Wzór pełnomocnictwa dla innych podmiotów    

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiębiorców KRS                           

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(Kodeks Etyki Adwokackiej)                                  


Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online