proti - to be online   
Strony www

Jednym z naszych głównych założeń dotyczących strony internetowej jest ułatwienie Państwu korzystania z naszych usług. Chcielibyśmy przekazać Państwu przydatne adresy stron www, dzięki którym korzystanie ze świadczonej przez nas pomocy prawnej będzie możliwie najbardziej efektywne.

Wyszukiwarka podmiotów wpisanych do KRS

http://krs.ms.gov.pl/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx

Wyszukiwarka przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx

Elektroniczna księga wieczysta

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

Rejestr REGON - wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej

http://www.stat.gov.pl/regon/

Rejestr Klauzul Niedozwolonych

http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

Sejmowy Internetowy System Aktów Prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/

Lista Sądów Powszechnych

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

http://www.rejestradwokatow.pl/KRAiAA/

Wyszukiwarka Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php


Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online