Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką prawa farmaceutycznego i doradza podmiotom prowadzącym apteki i sieci aptek, w szczególności w zakresie bieżącego funkcjonowania, strategii rozporządzanie apteką, odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej za naruszenie przepisów prawa farmaceutycznego. Reprezentuje przedsiębiorców w licznych postępowaniach administracyjnych przed organami inspekcji farmaceutycznej na terenie całego kraju. Zajmuje się również prawem medycznym, głównie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za błąd lekarski, a także ochrony przed takimi roszczeniami. Występuje również jako obrońca lub wspiera wiedzą specjalistyczną innych obrońców w procesach karnych związanych z odpowiedzialnością lekarzy, aptekarzy oraz osób fizycznych odpowiedzialnych za prowadzenie apteki.

Specjalista i doświadczony praktyk prawa konsumenckiego, głównie w zakresie ochrony przedsiębiorców przed roszczeniami konsumentów oraz reprezentowania interesów przedsiębiorców w postępowaniach przed organami ochrony konsumentów, w tym w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed rzecznikami konsumentów oraz przed organami Inspekcji Handlowej.

Posiada szerokie doświadczenie w prawie umów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia profesjonalnych wzorców umownych, systemów wspierania sprzedaży (polityka konsumencka, procedury reklamacyjne, regulaminy sprzedaży, ogólne warunki umowne) oraz w sporach przed sądami powszechnymi.

Autor Bloga NieuczciwePraktykiRynkowe.pl, którego założeniem jest poruszanie ciekawych zagadnień prawnych związanych z praktycznym funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa działającego w obrocie B2C (Business-to-consumer).

Autor i częsty komentator wielu branżowych publikacji prasowych z zakresu prawa farmaceutycznego i konsumenckiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Wykonuje zawód adwokata wpisany na listę adwokatów pod numerem 2955.

Specjalizacje:

  • prawo farmaceutyczne i zdrowotne
  • prawo konsumenckie
  • umowy gospodarcze
  • spory sądowe
  • prawo karne gospodarcze w zakresie zagadnień specjalistycznych prawa farmaceutycznego, medycznego i konsumenckiego

Założyliśmy kancelarię Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci bazując na długoletniej znajomości i współpracy. Nasze indywidualne zaangażowanie w Państwa sprawy nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia uzupełniającego nas Zespołu rzetelnych i kompetentnych Współpracowników. Jesteśmy przekonani, że świadczenie pomocy prawnej wymaga wytworzenia relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. By przejść wspólną drogę, dobry doradca nie może drażnić – musi pasować jak wygodne obuwie.

powrót na stronę główną